Η Metasoft, μέλος του Ομίλου SingularLogic, είναι ανώνυμη εταιρεία ανάπτυξης και παραγωγής λογισμικού.  

METASOFT AE
Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, 14234, Ν. Ιωνία
Tηλ. 210 6266100
Fax. 2106266354
email: company@metasoft.gr